آخرین اخبار - آرشیو

اشتغال پایدار با تولید دانش بنیان محقق می‌شود
رییس جهاددانشگاهی استان کرمان در دیدار نوروزی با کارکنان این نهاد:

اشتغال پایدار با تولید دانش بنیان محقق می‌شود

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان با بیان اینکه اشتغال پایدار با تولید دانش بنیان محقق می‌شود، گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی های لازم به آنچه که مدنظر مقام معظم رهبری است، دست یابیم.

ادامه مطلب