آخرین اخبار

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۹

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است جدید

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: هدف تاسیس جهاددانشگاهی رفع نیازهای دانشگاه و انقلاب با استفاده از ظرفیت دانشگاه، متخصصان متعهد و به ویژه نسل جوان است.
نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۹

نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی جدید

با پیگیری مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی رفسنجان، طبق مصوبه ی شورای شهر این شهرستان، بوستانی جدید الاحداث واقع در خیابان شهید میرافضلی به نام جهاددانشگاهی نامگذاری شد.
بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۵

بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان جدید

مهناز فرخی پور یازدهم مردادماه در سفر یک روز به شهرستان جیرفت و نشست با مدیر و پرسنل این مرکز در جریان روند فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی جنوب قرار گرفت.
جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۱

جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است جدید

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: برای نخستین بار نیروهای جهاددانشگاهی توانستند بحث های فناوری با بهره گیری از دانش را در کشور نهادینه کنند و آثار بسیار پربرکتی در حوزه های مختلف از جمله دفاعی، صنعتی، نفت، نیروگاه و ... داشته است.
مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۵۳

مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد جدید

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کرمان، مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی این نهاد افتتاح شد.

آخرین اخبار

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۹

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است جدید

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: هدف تاسیس جهاددانشگاهی رفع نیازهای دانشگاه و انقلاب با استفاده از ظرفیت دانشگاه، متخصصان متعهد و به ویژه نسل جوان است.
نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۹

نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی جدید

با پیگیری مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی رفسنجان، طبق مصوبه ی شورای شهر این شهرستان، بوستانی جدید الاحداث واقع در خیابان شهید میرافضلی به نام جهاددانشگاهی نامگذاری شد.
بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۵

بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان جدید

مهناز فرخی پور یازدهم مردادماه در سفر یک روز به شهرستان جیرفت و نشست با مدیر و پرسنل این مرکز در جریان روند فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی جنوب قرار گرفت.
جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۱

جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است جدید

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: برای نخستین بار نیروهای جهاددانشگاهی توانستند بحث های فناوری با بهره گیری از دانش را در کشور نهادینه کنند و آثار بسیار پربرکتی در حوزه های مختلف از جمله دفاعی، صنعتی، نفت، نیروگاه و ... داشته است.
مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۵۳

مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد جدید

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کرمان، مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی این نهاد افتتاح شد.

آخرین اخبار

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۹

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است جدید

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: هدف تاسیس جهاددانشگاهی رفع نیازهای دانشگاه و انقلاب با استفاده از ظرفیت دانشگاه، متخصصان متعهد و به ویژه نسل جوان است.
نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۹

نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی جدید

با پیگیری مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی رفسنجان، طبق مصوبه ی شورای شهر این شهرستان، بوستانی جدید الاحداث واقع در خیابان شهید میرافضلی به نام جهاددانشگاهی نامگذاری شد.
بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۵

بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان جدید

مهناز فرخی پور یازدهم مردادماه در سفر یک روز به شهرستان جیرفت و نشست با مدیر و پرسنل این مرکز در جریان روند فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی جنوب قرار گرفت.
جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۱

جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است جدید

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: برای نخستین بار نیروهای جهاددانشگاهی توانستند بحث های فناوری با بهره گیری از دانش را در کشور نهادینه کنند و آثار بسیار پربرکتی در حوزه های مختلف از جمله دفاعی، صنعتی، نفت، نیروگاه و ... داشته است.
مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۵۳

مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد جدید

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کرمان، مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی این نهاد افتتاح شد.

آخرین اخبار

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۹

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است جدید

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: هدف تاسیس جهاددانشگاهی رفع نیازهای دانشگاه و انقلاب با استفاده از ظرفیت دانشگاه، متخصصان متعهد و به ویژه نسل جوان است.
نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۹

نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی جدید

با پیگیری مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی رفسنجان، طبق مصوبه ی شورای شهر این شهرستان، بوستانی جدید الاحداث واقع در خیابان شهید میرافضلی به نام جهاددانشگاهی نامگذاری شد.
بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۵

بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان جدید

مهناز فرخی پور یازدهم مردادماه در سفر یک روز به شهرستان جیرفت و نشست با مدیر و پرسنل این مرکز در جریان روند فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی جنوب قرار گرفت.
جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۱

جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است جدید

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: برای نخستین بار نیروهای جهاددانشگاهی توانستند بحث های فناوری با بهره گیری از دانش را در کشور نهادینه کنند و آثار بسیار پربرکتی در حوزه های مختلف از جمله دفاعی، صنعتی، نفت، نیروگاه و ... داشته است.
مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۵۳

مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد جدید

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کرمان، مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی این نهاد افتتاح شد.

آخرین اخبار

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۹

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است جدید

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: هدف تاسیس جهاددانشگاهی رفع نیازهای دانشگاه و انقلاب با استفاده از ظرفیت دانشگاه، متخصصان متعهد و به ویژه نسل جوان است.
نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۹

نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی جدید

با پیگیری مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی رفسنجان، طبق مصوبه ی شورای شهر این شهرستان، بوستانی جدید الاحداث واقع در خیابان شهید میرافضلی به نام جهاددانشگاهی نامگذاری شد.
بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۵

بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان جدید

مهناز فرخی پور یازدهم مردادماه در سفر یک روز به شهرستان جیرفت و نشست با مدیر و پرسنل این مرکز در جریان روند فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی جنوب قرار گرفت.
جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۱

جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است جدید

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: برای نخستین بار نیروهای جهاددانشگاهی توانستند بحث های فناوری با بهره گیری از دانش را در کشور نهادینه کنند و آثار بسیار پربرکتی در حوزه های مختلف از جمله دفاعی، صنعتی، نفت، نیروگاه و ... داشته است.
مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۵۳

مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد جدید

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کرمان، مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی این نهاد افتتاح شد.

آخرین اخبار

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۵۹

فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی تامین نیاز دانشگاه و انقلاب است جدید

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: هدف تاسیس جهاددانشگاهی رفع نیازهای دانشگاه و انقلاب با استفاده از ظرفیت دانشگاه، متخصصان متعهد و به ویژه نسل جوان است.
نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۹

نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی جدید

با پیگیری مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی رفسنجان، طبق مصوبه ی شورای شهر این شهرستان، بوستانی جدید الاحداث واقع در خیابان شهید میرافضلی به نام جهاددانشگاهی نامگذاری شد.
بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۹:۴۵

بازدید از دفتر جهاددانشگاهی جنوب کرمان جدید

مهناز فرخی پور یازدهم مردادماه در سفر یک روز به شهرستان جیرفت و نشست با مدیر و پرسنل این مرکز در جریان روند فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی جنوب قرار گرفت.
جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است
۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۷:۵۱

جهاد دانشگاهی آثار پربرکتی در حوزه های دفاعی، صنعتی و نفت داشته است جدید

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: برای نخستین بار نیروهای جهاددانشگاهی توانستند بحث های فناوری با بهره گیری از دانش را در کشور نهادینه کنند و آثار بسیار پربرکتی در حوزه های مختلف از جمله دفاعی، صنعتی، نفت، نیروگاه و ... داشته است.
مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد
۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۵۳

مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی جهاددانشگاهی استان کرمان افتتاح شد جدید

به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کرمان، مرکز تخصصی طراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری و مذهبی این نهاد افتتاح شد.

پر بازدید ترین اخبار