آخرین اخبار

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند
۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۱

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند جدید

مسوول بازرسی سازمان بسیج دانشجویی استان با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگری می کند، گفت: امید است این نهاد انقلابی بیش از پیش در خدمت رسانی به مردم کوشا باشد.
دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان
۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۳

دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان جدید

به مناسبت هفته بسیج سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان به همراه معاونین با سرهنگ دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان دیدار کردند.
انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی
۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۵

انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی جدید

با انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد، ویژه شهریور و مهر ماه ۱۴۰۰، گوشه‌ای از توانمندی‌های جهادگران روایت شد.
فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی
۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۳

فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی جدید

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان از راه اندازی غرفه فروش محصولات فرهنگی هنری تولید شده توسط هنرآموزان جهاددانشگاهی خبر داد.
بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۴

بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، تعداد اعضای بانک خون بند ناف در استان را بیش از ۵ هزار مورد ذکر کرد.

آخرین اخبار

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند
۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۱

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند جدید

مسوول بازرسی سازمان بسیج دانشجویی استان با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگری می کند، گفت: امید است این نهاد انقلابی بیش از پیش در خدمت رسانی به مردم کوشا باشد.
دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان
۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۳

دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان جدید

به مناسبت هفته بسیج سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان به همراه معاونین با سرهنگ دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان دیدار کردند.
انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی
۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۵

انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی جدید

با انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد، ویژه شهریور و مهر ماه ۱۴۰۰، گوشه‌ای از توانمندی‌های جهادگران روایت شد.
فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی
۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۳

فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی جدید

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان از راه اندازی غرفه فروش محصولات فرهنگی هنری تولید شده توسط هنرآموزان جهاددانشگاهی خبر داد.
بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۴

بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، تعداد اعضای بانک خون بند ناف در استان را بیش از ۵ هزار مورد ذکر کرد.

آخرین اخبار

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند
۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۱

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند جدید

مسوول بازرسی سازمان بسیج دانشجویی استان با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگری می کند، گفت: امید است این نهاد انقلابی بیش از پیش در خدمت رسانی به مردم کوشا باشد.
دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان
۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۳

دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان جدید

به مناسبت هفته بسیج سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان به همراه معاونین با سرهنگ دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان دیدار کردند.
انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی
۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۵

انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی جدید

با انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد، ویژه شهریور و مهر ماه ۱۴۰۰، گوشه‌ای از توانمندی‌های جهادگران روایت شد.
فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی
۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۳

فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی جدید

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان از راه اندازی غرفه فروش محصولات فرهنگی هنری تولید شده توسط هنرآموزان جهاددانشگاهی خبر داد.
بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۴

بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، تعداد اعضای بانک خون بند ناف در استان را بیش از ۵ هزار مورد ذکر کرد.

آخرین اخبار

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند
۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۱

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند جدید

مسوول بازرسی سازمان بسیج دانشجویی استان با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگری می کند، گفت: امید است این نهاد انقلابی بیش از پیش در خدمت رسانی به مردم کوشا باشد.
دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان
۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۳

دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان جدید

به مناسبت هفته بسیج سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان به همراه معاونین با سرهنگ دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان دیدار کردند.
انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی
۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۵

انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی جدید

با انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد، ویژه شهریور و مهر ماه ۱۴۰۰، گوشه‌ای از توانمندی‌های جهادگران روایت شد.
فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی
۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۳

فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی جدید

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان از راه اندازی غرفه فروش محصولات فرهنگی هنری تولید شده توسط هنرآموزان جهاددانشگاهی خبر داد.
بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۴

بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، تعداد اعضای بانک خون بند ناف در استان را بیش از ۵ هزار مورد ذکر کرد.

آخرین اخبار

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند
۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۱

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند جدید

مسوول بازرسی سازمان بسیج دانشجویی استان با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگری می کند، گفت: امید است این نهاد انقلابی بیش از پیش در خدمت رسانی به مردم کوشا باشد.
دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان
۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۳

دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان جدید

به مناسبت هفته بسیج سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان به همراه معاونین با سرهنگ دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان دیدار کردند.
انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی
۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۵

انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی جدید

با انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد، ویژه شهریور و مهر ماه ۱۴۰۰، گوشه‌ای از توانمندی‌های جهادگران روایت شد.
فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی
۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۳

فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی جدید

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان از راه اندازی غرفه فروش محصولات فرهنگی هنری تولید شده توسط هنرآموزان جهاددانشگاهی خبر داد.
بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۴

بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، تعداد اعضای بانک خون بند ناف در استان را بیش از ۵ هزار مورد ذکر کرد.

آخرین اخبار

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند
۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۱

جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگیری می کند جدید

مسوول بازرسی سازمان بسیج دانشجویی استان با بیان اینکه جهاددانشگاهی استان کرمان بسیجی وار مباحث مختلف را پیگری می کند، گفت: امید است این نهاد انقلابی بیش از پیش در خدمت رسانی به مردم کوشا باشد.
دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان
۰۲ آذر ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۳

دیدار سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان جدید

به مناسبت هفته بسیج سرپرست مرکز اموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان به همراه معاونین با سرهنگ دستوری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سیرجان دیدار کردند.
انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی
۳۰ آبان ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۵

انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد/ الگوسازی‌های بسیار موفق جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی جدید

با انتشار شماره ۱۸۳ ماهنامه پیام جهاد، ویژه شهریور و مهر ماه ۱۴۰۰، گوشه‌ای از توانمندی‌های جهادگران روایت شد.
فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی
۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۳

فروش محصولات فرهنگی هنری جهاددانشگاهی در فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی سی سی جدید

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان از راه اندازی غرفه فروش محصولات فرهنگی هنری تولید شده توسط هنرآموزان جهاددانشگاهی خبر داد.
بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند
۲۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۴

بیش از ۵ هزار نفر عضو بانک خون بند ناف استان کرمان هستند جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، تعداد اعضای بانک خون بند ناف در استان را بیش از ۵ هزار مورد ذکر کرد.