آخرین اخبار

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۵

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، گفت: پسماندهای صنعتی و معدنی به عنوان معادن جدید هستند که اقیانوسی از مواد با ارزش و استراتژیک جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات در صنایع مختلف می باشد.
مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲

مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد جدید

دکتر بازمانده گفت: پیرو موافقت معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی در جهاددانشگاهی استان کرمان اخذ شد.
رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید
۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۹

رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید جدید

رویداد شتاب با موضوع نوآوری در مدیریت پسماند و محیط زیست که فراخوان خود را در تیرماه منتشر کرده بود به مرحله پیش داوری رسید.
تمام ایده های دریافتی در رویداد  "شتاب" بررسی خواهند شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۱

تمام ایده های دریافتی در رویداد "شتاب" بررسی خواهند شد جدید

رویداد استارتاپی شتاب، که در تیرماه کار خود را با انتشار فراخوان برای جذب ایده‎های محیط زیستی منتشر کرد، فرصتی را برای محققان و ایده‌پردازان فراهم ‌آورد تا ایده‌های خود را در قالب یک رویداد ملی محک بزنند.
دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۶

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد جدید

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان با سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین سازندگی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کرمان برگزار شد.

آخرین اخبار

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۵

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، گفت: پسماندهای صنعتی و معدنی به عنوان معادن جدید هستند که اقیانوسی از مواد با ارزش و استراتژیک جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات در صنایع مختلف می باشد.
مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲

مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد جدید

دکتر بازمانده گفت: پیرو موافقت معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی در جهاددانشگاهی استان کرمان اخذ شد.
رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید
۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۹

رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید جدید

رویداد شتاب با موضوع نوآوری در مدیریت پسماند و محیط زیست که فراخوان خود را در تیرماه منتشر کرده بود به مرحله پیش داوری رسید.
تمام ایده های دریافتی در رویداد  "شتاب" بررسی خواهند شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۱

تمام ایده های دریافتی در رویداد "شتاب" بررسی خواهند شد جدید

رویداد استارتاپی شتاب، که در تیرماه کار خود را با انتشار فراخوان برای جذب ایده‎های محیط زیستی منتشر کرد، فرصتی را برای محققان و ایده‌پردازان فراهم ‌آورد تا ایده‌های خود را در قالب یک رویداد ملی محک بزنند.
دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۶

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد جدید

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان با سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین سازندگی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کرمان برگزار شد.

آخرین اخبار

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۵

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، گفت: پسماندهای صنعتی و معدنی به عنوان معادن جدید هستند که اقیانوسی از مواد با ارزش و استراتژیک جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات در صنایع مختلف می باشد.
مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲

مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد جدید

دکتر بازمانده گفت: پیرو موافقت معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی در جهاددانشگاهی استان کرمان اخذ شد.
رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید
۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۹

رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید جدید

رویداد شتاب با موضوع نوآوری در مدیریت پسماند و محیط زیست که فراخوان خود را در تیرماه منتشر کرده بود به مرحله پیش داوری رسید.
تمام ایده های دریافتی در رویداد  "شتاب" بررسی خواهند شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۱

تمام ایده های دریافتی در رویداد "شتاب" بررسی خواهند شد جدید

رویداد استارتاپی شتاب، که در تیرماه کار خود را با انتشار فراخوان برای جذب ایده‎های محیط زیستی منتشر کرد، فرصتی را برای محققان و ایده‌پردازان فراهم ‌آورد تا ایده‌های خود را در قالب یک رویداد ملی محک بزنند.
دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۶

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد جدید

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان با سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین سازندگی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کرمان برگزار شد.

آخرین اخبار

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۵

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، گفت: پسماندهای صنعتی و معدنی به عنوان معادن جدید هستند که اقیانوسی از مواد با ارزش و استراتژیک جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات در صنایع مختلف می باشد.
مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲

مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد جدید

دکتر بازمانده گفت: پیرو موافقت معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی در جهاددانشگاهی استان کرمان اخذ شد.
رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید
۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۹

رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید جدید

رویداد شتاب با موضوع نوآوری در مدیریت پسماند و محیط زیست که فراخوان خود را در تیرماه منتشر کرده بود به مرحله پیش داوری رسید.
تمام ایده های دریافتی در رویداد  "شتاب" بررسی خواهند شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۱

تمام ایده های دریافتی در رویداد "شتاب" بررسی خواهند شد جدید

رویداد استارتاپی شتاب، که در تیرماه کار خود را با انتشار فراخوان برای جذب ایده‎های محیط زیستی منتشر کرد، فرصتی را برای محققان و ایده‌پردازان فراهم ‌آورد تا ایده‌های خود را در قالب یک رویداد ملی محک بزنند.
دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۶

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد جدید

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان با سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین سازندگی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کرمان برگزار شد.

آخرین اخبار

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۵

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، گفت: پسماندهای صنعتی و معدنی به عنوان معادن جدید هستند که اقیانوسی از مواد با ارزش و استراتژیک جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات در صنایع مختلف می باشد.
مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲

مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد جدید

دکتر بازمانده گفت: پیرو موافقت معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی در جهاددانشگاهی استان کرمان اخذ شد.
رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید
۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۹

رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید جدید

رویداد شتاب با موضوع نوآوری در مدیریت پسماند و محیط زیست که فراخوان خود را در تیرماه منتشر کرده بود به مرحله پیش داوری رسید.
تمام ایده های دریافتی در رویداد  "شتاب" بررسی خواهند شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۱

تمام ایده های دریافتی در رویداد "شتاب" بررسی خواهند شد جدید

رویداد استارتاپی شتاب، که در تیرماه کار خود را با انتشار فراخوان برای جذب ایده‎های محیط زیستی منتشر کرد، فرصتی را برای محققان و ایده‌پردازان فراهم ‌آورد تا ایده‌های خود را در قالب یک رویداد ملی محک بزنند.
دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۶

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد جدید

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان با سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین سازندگی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کرمان برگزار شد.

آخرین اخبار

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۴۵

پسماندها، معادن جدید جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات قابل استفاده در صنایع مختلف جدید

رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، گفت: پسماندهای صنعتی و معدنی به عنوان معادن جدید هستند که اقیانوسی از مواد با ارزش و استراتژیک جهت ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات در صنایع مختلف می باشد.
مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد
۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲

مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی اخذ شد جدید

دکتر بازمانده گفت: پیرو موافقت معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی مجوز مرکز خدمات تخصصی فناوری های نوین فرآوری منابع کم عیار معدنی در جهاددانشگاهی استان کرمان اخذ شد.
رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید
۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۹

رویداد شتاب به مرحله پیش داوری رسید جدید

رویداد شتاب با موضوع نوآوری در مدیریت پسماند و محیط زیست که فراخوان خود را در تیرماه منتشر کرده بود به مرحله پیش داوری رسید.
تمام ایده های دریافتی در رویداد  "شتاب" بررسی خواهند شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۸:۴۱

تمام ایده های دریافتی در رویداد "شتاب" بررسی خواهند شد جدید

رویداد استارتاپی شتاب، که در تیرماه کار خود را با انتشار فراخوان برای جذب ایده‎های محیط زیستی منتشر کرد، فرصتی را برای محققان و ایده‌پردازان فراهم ‌آورد تا ایده‌های خود را در قالب یک رویداد ملی محک بزنند.
دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد
۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۶

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی برگزار شد جدید

دومین جلسه از مجموعه نشست های مجازی چراغ هدایت با موضوع سبک زندگی توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان با سخنرانی حجه الاسلام والمسلمین سازندگی مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در کرمان برگزار شد.