آخرین اخبار

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود
۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۵

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود جدید

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی مسابقه کتابخوانی از وصیت نامه آن سردار رشید سپاه اسلام را برگزار می نماید.
ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی
۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۹

ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی جدید

ویژه برنامه قاب های ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن کنفرانس جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور عالی فرمانده کل سپاه، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی سپاه ثارالله استان کرمان ،رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، پرسنل این مجموعه، جمعی ازاساتید و دانشگاهیان برگزار شد.
نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد
۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۸

نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد جدید

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی؛ نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" با سخنرانی یکی از همرزمان ایشان در محل مرکز آموزش علمی کابردی جهاددانشگاهی سیرجان برگزار شد.
حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند
۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶

حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند جدید

رییس حوزه علمیه خواهران شهرستان سیرجان، در دیدار با مدیر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی این شهرستان، گفت: حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند.
افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۸

افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان جدید

آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور جمعی از مسئولین استانی و کشوری در دفترمرکزی جهاددانشگاهی افتتاح شد.

آخرین اخبار

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود
۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۵

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود جدید

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی مسابقه کتابخوانی از وصیت نامه آن سردار رشید سپاه اسلام را برگزار می نماید.
ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی
۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۹

ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی جدید

ویژه برنامه قاب های ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن کنفرانس جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور عالی فرمانده کل سپاه، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی سپاه ثارالله استان کرمان ،رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، پرسنل این مجموعه، جمعی ازاساتید و دانشگاهیان برگزار شد.
نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد
۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۸

نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد جدید

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی؛ نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" با سخنرانی یکی از همرزمان ایشان در محل مرکز آموزش علمی کابردی جهاددانشگاهی سیرجان برگزار شد.
حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند
۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶

حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند جدید

رییس حوزه علمیه خواهران شهرستان سیرجان، در دیدار با مدیر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی این شهرستان، گفت: حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند.
افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۸

افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان جدید

آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور جمعی از مسئولین استانی و کشوری در دفترمرکزی جهاددانشگاهی افتتاح شد.

آخرین اخبار

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود
۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۵

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود جدید

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی مسابقه کتابخوانی از وصیت نامه آن سردار رشید سپاه اسلام را برگزار می نماید.
ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی
۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۹

ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی جدید

ویژه برنامه قاب های ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن کنفرانس جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور عالی فرمانده کل سپاه، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی سپاه ثارالله استان کرمان ،رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، پرسنل این مجموعه، جمعی ازاساتید و دانشگاهیان برگزار شد.
نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد
۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۸

نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد جدید

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی؛ نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" با سخنرانی یکی از همرزمان ایشان در محل مرکز آموزش علمی کابردی جهاددانشگاهی سیرجان برگزار شد.
حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند
۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶

حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند جدید

رییس حوزه علمیه خواهران شهرستان سیرجان، در دیدار با مدیر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی این شهرستان، گفت: حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند.
افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۸

افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان جدید

آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور جمعی از مسئولین استانی و کشوری در دفترمرکزی جهاددانشگاهی افتتاح شد.

آخرین اخبار

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود
۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۵

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود جدید

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی مسابقه کتابخوانی از وصیت نامه آن سردار رشید سپاه اسلام را برگزار می نماید.
ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی
۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۹

ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی جدید

ویژه برنامه قاب های ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن کنفرانس جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور عالی فرمانده کل سپاه، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی سپاه ثارالله استان کرمان ،رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، پرسنل این مجموعه، جمعی ازاساتید و دانشگاهیان برگزار شد.
نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد
۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۸

نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد جدید

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی؛ نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" با سخنرانی یکی از همرزمان ایشان در محل مرکز آموزش علمی کابردی جهاددانشگاهی سیرجان برگزار شد.
حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند
۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶

حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند جدید

رییس حوزه علمیه خواهران شهرستان سیرجان، در دیدار با مدیر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی این شهرستان، گفت: حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند.
افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۸

افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان جدید

آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور جمعی از مسئولین استانی و کشوری در دفترمرکزی جهاددانشگاهی افتتاح شد.

آخرین اخبار

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود
۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۵

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود جدید

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی مسابقه کتابخوانی از وصیت نامه آن سردار رشید سپاه اسلام را برگزار می نماید.
ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی
۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۹

ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی جدید

ویژه برنامه قاب های ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن کنفرانس جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور عالی فرمانده کل سپاه، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی سپاه ثارالله استان کرمان ،رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، پرسنل این مجموعه، جمعی ازاساتید و دانشگاهیان برگزار شد.
نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد
۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۸

نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد جدید

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی؛ نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" با سخنرانی یکی از همرزمان ایشان در محل مرکز آموزش علمی کابردی جهاددانشگاهی سیرجان برگزار شد.
حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند
۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶

حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند جدید

رییس حوزه علمیه خواهران شهرستان سیرجان، در دیدار با مدیر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی این شهرستان، گفت: حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند.
افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۸

افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان جدید

آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور جمعی از مسئولین استانی و کشوری در دفترمرکزی جهاددانشگاهی افتتاح شد.

آخرین اخبار

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود
۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۵

مسابقه کتابخوانی میثاق نامه شهید سلیمانی برگزار می شود جدید

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان کرمان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی مسابقه کتابخوانی از وصیت نامه آن سردار رشید سپاه اسلام را برگزار می نماید.
ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی
۱۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۹

ویژه برنامه ی قابهای ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی جدید

ویژه برنامه قاب های ماندگار به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سالن کنفرانس جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مشاور عالی فرمانده کل سپاه، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی سپاه ثارالله استان کرمان ،رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، پرسنل این مجموعه، جمعی ازاساتید و دانشگاهیان برگزار شد.
نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد
۱۲ دی ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۸

نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" برگزار شد جدید

به مناسبت دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی؛ نشست "شهیدانه زندگی کردن حاج قاسم" با سخنرانی یکی از همرزمان ایشان در محل مرکز آموزش علمی کابردی جهاددانشگاهی سیرجان برگزار شد.
حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند
۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۶

حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند جدید

رییس حوزه علمیه خواهران شهرستان سیرجان، در دیدار با مدیر مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی این شهرستان، گفت: حوزه و دانشگاه با پرهیز از سیاسی کاری به فعالیت اصلی خود بپردازند.
افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان
۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۱۸

افتتاح آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان جدید

آزمایشگاه تخصصی فرآوری مواد معدنی جهاددانشگاهی استان کرمان با حضور جمعی از مسئولین استانی و کشوری در دفترمرکزی جهاددانشگاهی افتتاح شد.