نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی

۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۹ آخرین اخبار اخبار واحد کرمان
با پیگیری مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی رفسنجان، طبق مصوبه ی شورای شهر این شهرستان، بوستانی جدید الاحداث واقع در خیابان شهید میرافضلی به نام جهاددانشگاهی نامگذاری شد.
نامگذاری بوستانی جدید الاحداث در رفسنجان به نام جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، با پیگیری مدیر مرکز آموزش جهاددانشگاهی رفسنجان، طبق مصوبه ی شورای شهر این شهرستان، بوستانی جدید الاحداث واقع در خیابان شهید میرافضلی به نام جهاددانشگاهی نامگذاری شد.