رییس جهاددانشگاهی استان کرمان در دیدار با مدیر عامل مجتمع مس سرچشمه؛

پیگیری طرح های فناور محور در جهت افزایش بهره وری مجتمع مس سرچشمه از سوی جهاددانشگاهی
۳۰ تیر ۱۴۰۰ | ۱۹:۱۵ آخرین اخبار اخبار واحد کرمان
رییس جهاددانشگاهی استان کرمان، در دیدار با مدیر عامل مجتمع مس سرچشمه گفت: طرح های فناور محور در جهت افزایش بهره وری مجتمع مس سرچشمه از سوی جهاددانشگاهی استان کرمان به جد پیگیری می شود.
رییس جهاددانشگاهی استان کرمان در دیدار با مدیر عامل مجتمع مس سرچشمه؛

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در این دیدار دکتر مهدی بازمانده ضمن اشاره به فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی در سراسر کشور آمادگی خود را جهت ارایه فعالیتهای مشترک کاربردی و عملیاتی اعلام کرد.

در ادامه حسین احمدی، مدیرعامل مجتمع مس سرچشمه با استقبال از فعالیتهای جهاددانشگاهی آمادگی خود را جهت حمایت از طرحهای آموزشی، پژوهشی و کاربردی مجموعه اعلام کرد.


( ۱ )