برگزاری کارگروه علمی رویداد شتاب در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان

۰۶ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۱ آخرین اخبار اخبار واحد کرمان
کارگروه علمی رویدادشتاب با موضوع مدیریت پسماند درمرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان برگزار شد.
برگزاری کارگروه علمی رویداد شتاب در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، این کارگروه با حضور نمایندگان شهرداری و سازمان مدیریت پسماند شهری، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، دانشکده علوم پزشکی و دکتر علی سوند رومی دکترای جامعه شناسی در محل دفتر ریاست جهاددانشگاهی سیرجان تشکیل شد.

در ابتدا  نسیبه مظفری به ارائه طرح رویداد شتاب پرداخت و گفت: هدف از برگزاری این رویداد ارتباط بین صاحبان ایده، سرمایه گذار و مجریان ایده ها می باشد.

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی سیرجان از حضار خواستتد که چالشها و نیازهای خود را در رابطه با پسماندها اعلام کنند تا محورهای رویداد بر اساس این چالشها برنامه ریزی شود و ان شاءالله با برگزاری رویداد و در نظر گرفتن این موارد نیازهای شهرستان مرتفع شود.

در ادامه مدعوین به ارائه نظرات خود جهت هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد پرداختند و امادگی خود را جهت حمایت از این رویداد اعلام کردند.


( ۱ )