بازدید دبیر کمیته شهر دوستدار کودک شهرداری و اعضای کمیسیون بانوان نظام مهندسی استان کرمان از محله قلعه محمود

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۹ آخرین اخبار اخبار واحد کرمان
با هماهنگی و پیگیری دفتر تسهیلگری و توسعه محلی جهاددانشگاهی استان کرمان به منظور بررسی فضاهای مستعد بازی و گذر کودک، دبیر کمیته شهر دوستدار کودک شهر کرمان با همراهی کمیسیون بانوان نظام مهندسی استان کرمان از فضاهای محله قلعه محمود بازدید کردند.
بازدید  دبیر کمیته شهر دوستدار کودک شهرداری و اعضای کمیسیون بانوان نظام مهندسی استان کرمان از محله قلعه محمود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در این بازدید فضاهایی  جهت برگزاری نقاشی دیواری کودکان انتخاب شد و مورد بررسی قرار گرفت.
به منظوراستفاده بهینه از فرصت ایجاد شده و استفاده از نظرات کارشناسی اعضای کمیسیون بانوان نظام مهندسی در جهت بهبود و شناسایی دقیق پتانسیل های محله از سایر فضاهایی نظیر تکایا و بازار تاریخی قلعه محمود و اراضی مساله دار نیز بازدید شد. 
این اقدام به منظور حساس سازی دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع، بهبود فضای کالبدی محله و ایجاد محیطی متناسب با نیازهای کودکان انجام شد.

text to speech icon