بازدید مدیر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی از مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در شهرستان بافت

۲۴ دی ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۱ آخرین اخبار اخبار واحد کرمان
به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمان در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ آقای محمدی مدیر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی جهاد دانشگاهی استان کرمان از مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در شهرستان بافت بازدید نمودند.
بازدید مدیر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی از مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در شهرستان بافت

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمان در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ آقای محمدی مدیر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی جهاد دانشگاهی استان کرمان از مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در شهرستان بافت بازدید نمودند.
در ابتدای این جلسه آقای محمدی درباره فعالیت‌های مرکز ارزیابی و نظارت صحبت و ضمن تاکید بر نظم وانظباط و حضور به موقع پرسنل در مرکز، بحث همکاری، تعامل و پیگیری‌های بیشتر مرکز شهرستان بافت را با دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی استان کرمان مطرح نمودند.
وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت ها جهت آموزش های آنلاین، بر هم افزایی و ارتباط بیشتر جهاد دانشگاهی استان کرمان با ادارات و ارگان ها، معادن و شرکت های شهرستان بافت، نسبت به بر برگزاری کلاسهای آموزشی، همکاری در زمینه های پژوهشی و انعقاد قرارداد در حوزه های صنعت و معدن از جمله شناسایی پتانسیل های ارزوییه و سایر بخشهای شهرستان بافت در حوزه های معادن و کشاورزی تاکید نمودند.
مدیر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی جهاد دانشگاهی استان کرمان شناسایی و جذب متقاضیان طرح مشاغل خانگی و راه اندازی بانک خون بند ناف را در این شهرستان در دستور کار قرار داد.
در این جلسه مقرر گردید هر چه سریعتر لیست اموال این مرکز و گزارشات خواسته شده به مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی ارسال گردد.