معرفی مدیر جدید مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی جهاددانشگاهی استان کرمان

۱۸ آذر ۱۳۹۹ | ۲۳:۱۰ آخرین اخبار اخبار واحد کرمان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، اقای محمدی به عنوان  مدیر جدید مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی جهاددانشگاهی استان  کرمان در جلسه ای با حضور دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان، معاونین ومدیران جهاددانشگاهی استان معرفی گردید.
معرفی مدیر جدید مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی جهاددانشگاهی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، اقای محمدی به عنوان  مدیر جدید مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی جهاددانشگاهی استان  کرمان در جلسه ای با حضور دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان، معاونین ومدیران جهاددانشگاهی استان معرفی گردید.

دکتر بازمانده در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت فعالیت های مرکز ارزیابی و نظارت به عنوان بازوی توانمند نظارتی جهاددانشگاهی گفت: هر سازمانی  نیاز به شناخت کارکنان و فرآیندهای در حال انجام خود دارد که براساس آن وضعیت منابع انسانی، سرمایه و اطلاعات خود را بهبود ببخشد و کیفیت ارائه خدمات خود را افزایش بدهد.

در ادامه معاونین ، برخی از مدیران جهاددانشگاهی استان کرمان و اقای محمدی  مدیر جدید مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی جهاددانشگاهی استان کرمان به ایراد سخنرانی پرداختند .