در جلسه سرپرست جهاددانشگاهی استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح شد:

ورود جهاددانشگاهی به موضوعات اجرایی استان با رویکرد دانش بنیان بویژه در بخش معدن و کشاورزی

۰۳ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۳ آخرین اخبار اخبار واحد کرمان
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان با دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در یک بهمن ماه ۱۳۹۹ دیدار و گفتگوکرد.
ورود جهاددانشگاهی به موضوعات اجرایی استان با رویکرد دانش بنیان بویژه در بخش معدن و کشاورزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان با دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در یک بهمن ماه 1399 دیدار و گفتگوکرد.
در این جلسه دکتر رودری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بیان کرد: جهاددانشگاهی در کنار جریان آموزش دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف باید انجام کارهای تحقیقاتی و ورود به موضوعات اجرایی استان و دانش بنیان بویژه در بخش کشاورزی و معدن را در دستور کار خود قرار دهد.
وی اظهار داشت: انجام تحقیقات مورد نیاز برای توسعه و انتقال دانش به سطح جامعه از وظایف جهاددانشگاهی است و توسعه بر پایه علوم دانش‌بنیان را محور فعالیت‌های جهاددانشگاهی دانست.
در ادامه دکتر بازمانده سرپرست جهاددانشگاهی استان کرمان با اعلام اینکه رویکرد جدید جهاددانشگاهی استان کرمان، توسعه علم و فناوری در حوزه معادن و صنایع معدنی است، گفت: با توجه به ظرفیت های بالای استان در بحث صنایع و معادن رویکرد اصلی جدید جهاددانشگاهی در حوزه صنعت و معدن خواهد بود.
همچنین وی از برنامه ها و اهداف جهاددانشگاهی در حوزه پژوهشی، گفت: ایجاد مرکز تحقیقات معدن و صنایع معدنی در جهت شناسایی فناوری های نوین موجود در این زمینه و توسعه علم و فناوری های نوین در زمینه فرآوری مواد معدنی از برنامه های ویژه جهاددانشگاهی استان کرمان است.
ایشان در بحث آموزش با توجه به اینکه جهاد دانشگاهی در سطح استان دارای مراکز آموزش عالی و مراکز تخصصی کوتاه مدت است، اظهار داشت: از اهداف ما در حوزه آموزش شناسایی رشته های مورد نیاز استان و جامعه، تدوین رشته های جدید، تدوین تک پودمان های تخصصی و تاسیس مراکز نوآوری در مراکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی است.


( ۱ )