بازدید سرپرست جدید جهاد دانشگاهی استان کرمان از مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت پایگاه هوانیروز(مرکز شماره ۷ جهاد دانشگاهی کرمان)

۱۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۰ آخرین اخبار
دکتر بازمانده سرپرست جدید جهاد دانشگاهی استان کرمان از مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت پایگاه هوانیروز(مرکز شماره ۷ جهاد دانشگاهی کرمان) به همراه دکتر لشکری معاون آموزشی جهاددانشگاهی کرمان  در مورخ ۸ مهرماه ۱۳۹۹  بازدید کرد .
بازدید سرپرست جدید جهاد دانشگاهی استان کرمان از مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت پایگاه هوانیروز(مرکز شماره ۷ جهاد دانشگاهی کرمان)

دکتر بازمانده سرپرست جدید جهاد دانشگاهی استان کرمان از مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت پایگاه هوانیروز(مرکز شماره 7 جهاد دانشگاهی کرمان) به همراه دکتر لشکری معاون آموزشی جهاددانشگاهی کرمان  در مورخ 8 مهرماه 1399  بازدید کرد .

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان کرمان، این بازدید بمنظور بررسی وضعیت مرکز و بازدید از دوره های آموزشی در حال اجرا و اجرای گفتمان نزدیک با همکاران شاغل در حوزه آموزش انجام شد .

دکتر بازمانده در این بازدید گفت: اولویت اول در این مرکز افزایش فضای فیزیکی جهت برگزاری کلاس های متعدد است.

در ادامه دکتر لشکری معاون آموزشی جهاددانشگاهی کرمان از برنامه های کلاسی به ارائه گزارش پرداخت.

 به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان کرمان، در پایان دکتر بازمانده طی یک جلسه با معاون آموزشی جهاددانشگاهی کرمان، مدیر مرکز پایگاه هوانیروز و مجموعه همکاران شاغل در این مرکز، دیدار وگفتگو کرد و در این بین موضوعاتی همچون برنامه های آموزشی جدید متناسب در زمان شیوع بیماری کرونا، تولید اپلیکیشن های تخصصی در موضوعات مختلف آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

یادآور می شود مرکز آموزش کوتاه مدت شماره 7 جهاددانشگاهی واقع در شهرک هوانیروز- خیابان صفاری مقدم- روبروی مسجد در شهر کرمان است.

در این مرکز دوره هایی مانند: زبان انگلیسی ویژه کودکان، نوجوانان، بزرگسالان ، دوره های کامپیوتر شامل ICDL برگزار می گردد.

شماره تماس: 32860285